• Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND (13/09/2021) - Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
  • Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND (11/12/2018) - Quyết định Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng huyện Sơn Tịnh
  • Công văn số 2120/SGDĐT-KHTC (23/11/2021) - Về việc hướng dẫn mức thu học phí và thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh năm học 2021-2022
  • Công văn số 1871/UBND-VX (30/09/2021) - Về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2021 -2022
  • Kế hoạch số 478/KH-PGDĐT (01/09/2021) - Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2021 - 2025
Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Lượt xem:

Sáng 22-9, Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tham sự tập huấn có hơn 200 đại biểu là cấp ủy viên các cấp.   Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được [...]
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành [...]