Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Kế hoạch số 603/KH-PGDĐT 30/09/2021 Kế hoạch, Kế hoạch công tác năm học 2021-2022 của Phòng GD&ĐT Sơn Tịnh
Kế hoạch số 478/KH-PGDĐT 01/09/2021 Kế hoạch, Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2021 - 2025
Kế hoạch số 465/KH-PGDĐT-TTTTVHTT 27/08/2021 Kế hoạch, Kế hoạch phối hợp trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2021 -2025
Kế hoạch số 368/KH-PGDĐT 15/07/2021 Kế hoạch, Kế hoạch Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 - 2025
Kế hoạch số 311/KH-PGDĐT 18/06/2021 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai nhân rộng mô hình "Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không may túy và bạo lực học đường" giai đoạn 2021-2025
Kế hoạch số 180/KH-PGDĐT 15/04/2021 Kế hoạch, Sử dụng thư điện tử và phát triển cổng, trang thông tin điện tử ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025
Kế hoạch số 255/KH-UBND 04/03/2021 Kế hoạch, Triển khai Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Sơn Tịnh