Số 4725/QĐ-BGDĐT

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 4725/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 30/12/2022
Loại văn bản Quyết định,
Trích yếu Ban hành kèm theo Quyết định này “Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phố thông và giáo dục thường xuyên” (sau đây gọi chung là Bộ chỉ số).
Xem văn bản Xem Online
Tải về